Československo 38-89 je série výukových simulací, které kombinují prvky interaktivního komiksu a počítačových her. Simulace jsou určeny především pro žáky a učitele středních škol. Ve speciální verzi jsou však dostupné i široké veřejnosti.

Simulace žákům prezentují významné okamžiky českých a československých soudobých dějin a umožní jim „prožít“ dobové události z pohledů různých osob. Cílem je rozvinout hlubší porozumění komplexním politickým, sociálním a kulturním souvislostem. Hra je realizována na SNM FF UK.