CyberOrient je online magazín zaměřující se na blízkovýchodní kulturu, obzvláště pak zkoumá kulturu nových technologií na Středním východě. Virtuální svět a islám pak tvoří nejčastější témata textů vznikající ve spolupráci American Anthropological Association a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Pokud vás zajímá, zda internet v těchto zemích podporuje demokratizaci politického a sociálního chování, jaký vliv má virtuální muslimská komunita na reálný život svých spoluobčanů, či jaké jsou možnosti žen a jiných marginalizovaných skupin, co se týče přístupu k internetu, směle se začtěte dále.