Čím déle hledá nezaměstnaný práci, tím více klesají jeho očekávání a roste frustrace. V čase také klesají jeho sociální vazby a tím šance na získání zaměstnání. Se snižující se podporou v nezaměstnanosti také roste potřeba po okamžitých penězích, a to i za cenu opuštění původního kariérního zájmu. Tím se ale lidé dostávají z oblasti zájmu tradičních agenturních zprostředkovatelů práce. Aplikace Dáme práci se rozhodla cílit právě na takové situace.

Jedním z klíčových okamžiků se tak zdá navrhnutí platformy, která by umožňovala přímé propojení mezi zájemcem o práci a zaměstnavatelem i v případě práce krátkodobé a vázané na konkrétní lokaci. Tomuto řešení napomáhá fakt, že do 2 let většina osob bude vlastnit chytré telefony s připojením na internet.

Projekt Dáme práci vznikl ve spolupráci s Digital Enterprise Research Institute (DERI) z irské National University of Ireland Galway a pracovištěm holandské Tilburg University – Tilburg School of Economics and Management, Department of Information Management.

 

Identifikační údaje projektu

Název projektu: Využití mezinárodních zkušeností s business ontologiemi pro návrh a vývoj platformy propojení nezaměstnaných s poskytovali přímých nabídek práce prostřednictvím hyperlokálních služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00440

Název příjemce: Univerzita Karlova v Praze

Datum zahájení: 01. 12. 2012

Datum ukončení: 31. 05. 2014

Cílem projektu je formou mezinárodní spolupráce přenést zahraniční know-how do podmínek České republiky a přispět tak ke zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny projektu.