Projekt Digitální stopa tvořený Viktorem, Pavlínou, Klárou a dvěma Davidy interaktivní formou ukazuje školákům nebezpečí kybegroomingu, jak ho rozpoznat a jak se mu bránit – zábavně a účinně.

Jedná se o interaktivní video rozdělené na příběh dvou dětí, které obě podlehnou kybergroomingu: školáky 4. a 5. tříd tak učí, jak neudělat stejnou chybu. Zapracovali jsme do modulu také prvky gamifikace formou kvízových otázek a bodování žáků. Zpracování projektu probíhalo v pluginu H5P, který lze integrovat s platformou Moodle. Využili jsme také software Animaker. Společně s výukovým modulem také vznikla lektorská příručka.

 

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?