Na Davidovi, Veronice, Michalovi a Radce ležel úkol navrhnout divadelní portál, který bude jednoduchý a intuitivní. Než se ale k cíli dobrali, bylo nutné provést analýzu několika webů českých divadel, připravit dotazník zjišťující potřeby diváků divadel a vytvořit UML model. Jako třešničku na dortu měli přiložit mind mapu asociací, které se objevily během analýzy diváctva. Po tom všem následoval návrh portálu.

 

Skupina oslovila 54 lidí (24 mužů, 30 žen) a z jejich odpovědí například zjistila, že vzorek při výběru představení dával přednost doporučení přátel, skoro polovina zpovídaných nakupovala lístky přes internet a větší zájem na vzniku divadelního portálu mají ženy.

Návrh stránky vznikl pro diváky, kteří neshánějí za každou cenu lístky „levně“ a rádi uvítají jednoduchou formu platby. Cíleně se zaměřovat na diváky experimentálního divadla, to nemá dle skupiny smysl, neboť takoví diváci si hledají a kupují lístky sami.

Stěžejní bylo zjištění, že stále existuje dostatečný prostor pro vytvoření webu, který bude určen divákům, jež do divadla nechodí tak často. Pokud pro ně budou hledání představení a nákup lístků dostatečně jednoduché, rádi navštíví divadla častěji.