Dostali jsme za úkol vytvořit edukativní a zábavnou únikovou hru pro rodiny s dětmi. Naším úkolem byl jak game design, tak i samotná produkce hry včetně její realizace. Hru se nám podařilo vytvořit, ale bohužel 64. ročník Šrámkovy Sobotky byl kvůli COVID-19 zrušen.

Cílem projektu bylo vytvořit edukativní únikovou hru, která bude informativní a zábavná pro návštěvníky festivalu Šrámkova Sobotka. Hra je inspirovaná českým válečným odbojem a osudem sobotecké rodiny Neumannových, která tragicky zahynula za 2. světové války. Vzhledem k cílové skupině, kterou jsou především rodiče s dětmi, jsme se rozhodli, že hráči budou hrát z pohledu dětí, které prohledávají skrýš konkurenční dětské party.
Během semestru jsme provedli sběr historických reálií a setkali se s několika odborníky, aby naše hra neobsahovala mylné nebo zavádějící skutečnosti. Podle získaných informací jsme vymysleli herní příběh, navrhli vlastní design hry a následně hru vytvořili tak, aby vyhovovala přáním klientky i našim představám. Vzhledem ke zrušení festivalu jsme nakonec hru realizovali a připravili pro produkci festivalu manuál na její budoucí realizaci.

 

Další informace o festivalu najdete zde.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?