Předškolní věk je velmi důležitý pro rozvoj dítěte – nač se ale zaměřit? Nepotřebuje dítě v některé oblasti více podpory? Projekt iSofi se snaží pomoci rodičům a pedagogům zjistit úroveň školní připravenosti dítěte v jednotlivých oblastech rozvoje. Využívá kombinaci online a offline nástrojů, které zahrnují pohled dítěte, rodiče i učitele.

 

Expertní systém iSofi pro zjišťování úrovně školní připravenosti předškoláků je projekt TechSophie a Pedagogicko-psychologické poradny STEP. My jako studenti SNM jsme se rozhodli vypomoci smysluplné věci a přidali jsme ruku k dílů v oblastech, kterým rozumíme: design, UI & UX, komunikace a prezentace. Mimo odborných rešerší jsme se soustředili konkrétně na vznik a testování digitální verze dotazníku pro rodiče, taktéž jsme pomáhali s uživatelskou přístupností diagnostického testu vedeného pedagogy. Pro projekt jsme vytvořili též celkovou vizuální identitu a podklady pro prezentace. Pomohli jsme iSofi na startu, ještě zbývá kus cesty.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?