Cílem projektu Kafkova Praha bylo navrhnout aplikaci, která tě provede po místech v Praze spjatých s Kafkovým životem a dílem. Skrze zastřešující narativ Maxe Broda jako průvodce a gamifikační prvky se ti na první pohled složité a hutné téma Kafky stane přístupnější. Hravou formou se tak můžeš seznámit s jedním z největších pražských spisovatelů a poznat i jeho méně známé stránky.

 

Náš tým nedisponoval značnými technickými schopnostmi, a proto jsme se rozhodli pro vytvoření tzv. technické specifikace – detailní popis herního principu a obsahu. Nelehký úkol představit město, kde Kafka strávil většinu života, a jeho rozsáhlé dílo jsme vyřešili pomocí zastřešujícího narativu – unikátní trasa podle Kafkova přítele Maxe Broda (ten se rozhodl nespálit Kafkovy rukopisy a vše vydat). Provádí tě městem, vypráví o místech, ukazuje citace z knih, dává kvízové otázky a pomáhá ti poznat Kafku svýma očima. Aplikace je určená pro někoho, kdo o Kafkovi příliš neví a četl nanejvýš Proměnu (představ si studenta gymnázia, který se připravuje na maturitu), ale množstvím autentických fotek, pikanterií a herních prvků se stává atraktivní i pro zkušené kafkology. Trasu jsme navrhli v nástroji Google My Maps a pro snazší představu toho, jak bude aplikace v budoucnu vypadat, jsme vytvořili jednoduchý prototyp v programu InVision.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?