Když data mají tvář vznikla jako série celkem čtyřech datových vizualizací, kterou společně připravili Jana Ada a David. Jejich úkolem bylo vybrat vhodná témata ke zpracování, vytěžit relevantní data z mediálního archivu Newton Media Search a následně data vizuálně zpracovat, s tématem propojit a zasadit do kontextu.

 

Každá vizualizace komentuje zcela jinou oblast aktuálního dění v ČR. První téma se zabývá obrazem zemí v českých médií, ze kterých přicházejí imigranti do EU. Hlavním bodem druhé vizualizace je hledání korelace mezi důvěrou v české politiky a počtem zmínek v médiích. Naopak třetí téma se zabývá analýzou a sledování jednotlivých mediálních milníků v kauze Čapího hnízda. Poslední vizualizace mapuje blízkost jednotlivých českých měst podle toho, která města jsou spolu často zmiňovaná. Všechna tato témata se Janě Adě a Davidovi podařilo připravit v několika vizuálních variantách v podobě sloupcových grafů, kruhových diagramů, small multiples, word cloudů a nebo dokonce 3D vizualizace.

 

Zajímá vás naše závěrečná prezentace?