V Pražské tržnici vznikl díky kompletní rekonstrukci jedné z hal prostor H40, ve kterém se nachází inkubátor zaměřený na digitální technologie a komunitní centrum. Scházela mu ale jednotná komunikace na sociálních sítích, kterou jsme měli v rámci projektu vytvořit. Od počáteční analýzy, přes tvorbu ideového konceptu, až po závěrečnou implementaci na jednotlivé kanály (Facebook a Instagram).

Prvním krokem bylo zmapování konkurence, současných aktivit prostoru i jeho dosavadní komunikace a následné vytvoření person. Všechny tyto analýzy jsme použili k tvorbě ideového konceptu komunikace, který definoval tonalitu komunikace i její grafickou podobu. Velkou oporou nám byl již hotový grafický manuál, na jehož barevném základě jsme vytvořili jednotný vizuální styl příspěvků a jednoduše editovatelné šablony pro jejich tvorbu. Jednotlivé příspěvky pak byly postupně publikovány dle redakčního plánu, ve kterém jsme vždy určili konkrétní téma, obsah sdělení a načasování. Závěrem vzniklo tzv. “desatero”, tedy stručný manuál pro budoucího správce sociálních sítí prostoru H40.

Prostor H40 má své webové stránky, Facebook i Instagram.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?