Projekt vznikl z potřeby samostatné prezentace studia na Ústavu informačních studií a knihovnictví ve všech studijních formách (bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium). Martin, Vratislav a Anna proto vytvořili microsite smeruisk.cz se záměrem prezentace ústavu jako moderní instituce s aktuálními studijními obory.

 

Studenti před zpracování vizuální podoby webu provedli nejprve výzkum v podobě dotazníkového šetření se získanými 120 odpovědmi od studentů a absolventů. Z výzkumu vyplynulo, že web musí klást důraz na knihovnictví, praktičnost studia a přátelské studijní zázemí. Na základě toho vznikl koncept studenti jsou jako Clark Kent informačních studií – do akce je nutné se převlíknout.