Národní knihovna v posledních letech zdigitalizovala lány knih a dalších publikací. Sama si ale klade až nerudovskou otázku, co s nimi? Máme několik odpovědí a dokonce dáváme ve vlastním projektu nahlédnout, jak se na Česko díval třeba zmíněný Neruda! To není vtip, vizte níže.

Udělali jsme tři věci. Vytvořili prototyp digital humanities projektu, který vychází z dat získaných digitalizací fondu NK, abychom ukázali potenciál ukrytý v terabytech dat. Konkrétně se jedná­ o interaktivní mapu využívající OCR texty. Zadruhé zpracovali soupis možností a featur, jaké nabízí rozhraní digitálních archivů v zahraničí. Ty nejužitečnější může knihovna implementovat do svých budoucích rozhraní. Poslední částí je představení již realizovaných digital humanities projektů, které dobře ilustrují možnosti této techniky. Všechny tyto informace jsou uložené v brožuře, která je archivem pro budoucí práci s archivem, neboť archiv vždy zakladá budoucnost, jak víme od Derridy, a my chceme budoucnost krásnou.

 

 

Všechno – odkazy, screeny, dokumentace tvorby našeho projektu, no zkrátka všechno – najdete v naší brožuře zde. O naší pouti jsme také napsali článek pro Ikaros – elektronický časopis o informační společnosti. Koho zajímá hlavně tvorba našeho projektu bez zbytečné vaty, ideální bude návštěva githubové dokumentace.

👉 Odkaz na mapovou aplikaci: http://bit.ly/romanticti_spisovatele

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?