Pro vytvoření návrhu aplikace pro server Artmap bylo potřeba provést vstupní uživatelskou analýzu, určit cíle a prostředky takové mobilní aplikace a v neposlední řadě navrhnout uživatelské rozhraní. Koncept Niny, Jakuba a Filipa byl natolik povedený, že se nakonec dočkal i své realizace.

 

 

Vzniklá aplikace zpřístupňovala aktuální obsah ArtMap, to znamená jak informace o akcích, tak o pořadatelích. Zároveň zobrazovala jednotlivé události přehledně na mapě.