Smartdudlik (nyní, po našem re-designu, Hrajeme si chytře) je nezisková organizace vedená Michaelou Slussareff a Zdeňkou Černou. Zabývají se osvětou ohledně tématu používání digitálních technologií při výchově předškolních dětí. Naším cílem bylo vytvořit uživatelsky přístupnější design i technické řešení než měl web ve své původní formě.

 

Zadáním našeho projektu byl celkový re-design a technické řešení webu neziskové organizace Smartdudlik. Hlavním požadavkem bylo vytvoření filtru obsahu. Hned od začátku jsme na úkolu pracovali svědomitě a začali jsme s uživatelským průzkumem (ve formě dotazníku, který byl doručen relevantní cílové skupině přes Google Forms). Ten nám poskytl důležitý vhled do situace a dal možnost se více zorientovat v úkolu. Z odpovědí jsme se dozvěděli, že již samotný název je rodičům nevyhovující. Web jim nepříšel přehledný a nebylo z něho na první pohled jasné, čeho se přesně týká. Od této chvíle jsme mohli pracovní proces nastartovat naplno a vytvořit plán, který byl rozdělen do čtyř fází: příprava, design, technická realizace, závěr. V přípravě probíhal již zmíněný uživatelský průzkum, navržení informační architektury, UX design, tvorba copy, se kterým nám vypomohl náš spolužák Matěj Malecha, a brainstorming ohledně nového názvu. V designové části proběhlo veškeré navrhování GUI, fotoprodukce a počátek navrhování loga. Při technické realizaci byl nastaven WordPress a kódován front-end. Během této fáze nakonec také proběhlo uživatelské testování high-fidelity prototypu, které nám pomohlo dále upřesnit nároky a vyladit detaily UI. Závěrem projektu vznikl prototyp, který ještě nebyl uveřejněn online a měl by být přístupný začátkem července 2018.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?