Cílem projektu bylo vytvoření prototypu moderní webové prezentace Regionálního Muzea v Kolíně a přidružených muzeí (objektů). Zaměřili jsme se na sjednocení jednotlivých podstránek objektů pod jeden celek, přehlednou strukturu a dynamický design.

 

V rámci projektu Regionální muzeum v Kolíně – redesign webu jsme nejprve podrobně zanalyzovali stávající webové stránky a podstránky všech muzeí, která pod RMK spadají. Následně jsme navrhli jedno webové rozhraní, které agreguje všechny objekty, má přehlednou, snadno pochopitelnou a uživatelsky přívětivou strukturu. Zároveň jsme kladli důraz na vizuální atraktivitu a opodstatněnou funkčnost jednotlivých prvků, a stejně tak i webu jako celku. Z původního plánu připravit návrh řešení v podobě klikatelného wireframu jsme nakonec přistoupili k tvorbě reálného webového rozhraní. Z důvodu celosvětové pandemie a lockdownu jsme celý projekt realizovali na dálku od svých počítačů, přes zoom meetingy, sdílené obrazovky a nekonečné hodiny na whatsapp chatu.