Projekt Sledujutě.cz vznikl ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a stal se součástí výstavy Big Bang Data. Sledujutě.cz mapuje a zpřístupňuje nezabezpečené webkamery v České republice a jejich obraz popisuje pomocí image-classification softwaru.

 

Projekt využívá databázi nezabezpečených webových kamer insecam.org, ze kterých byly vybrány ty, které jsou v České republice. Pavel, Katka a Pavla přes 700 těchto kamer umístili za použití technologií R, Shiny a Leaflet na mapu České republiky umístěnou na doméně Sledujutě.cz. Při kliknutí na libovolnou kameru se v pravém dolním rohu zobrazí tři kategorie, o kterých se stroj domnívá, že se na obrazu objevují. O rozpoznávání obrazu z kamer se stará knihovna MXNet s modelem Inception-BatchNorm. Kamery jsou umístěny jak na veřejných místech, jakými jsou například bazény nebo náměstí, tak také na soukromých místech (zahrady, dvorky rodinných domů apod.). Nechybí ani záznamy z obchodů, hospod nebo kanceláří. K obrazu z těchto kamer se může dostat kdokoliv (www.sledujute.cz), aniž by o tom majitel věděl. Cílem projektu bylo nejen upozornit na bezpečností rizika těchto kamer a na možnost jejich zneužití, ale také informovat veřejnost o právním rámci a zabezpečení kamer.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?