SNM Sborník tvoří 10 textů vybraných z blogů studentů oboru Studia nových médií, které dohromady tvoří charakteristický souhrn oboru. Hlavním úkolem projektu bylo zachytit rozmanitost oboru a vybrat texty umělecké, texty odbornějšího ražení, názorové i akademické. Spolu se zpětnou reflexí autorů by texty měly vypovídat o složení studentů oboru z hlediska jejich zájmů, studijního i profesního zaměření a filozofického pohledu na svět.

 

 

Vytváření blogů a v rámci nich publikování článků bylo nedílnou součástí několika předmětů vyučovaných v rámci oboru. Pisatelé měli možnost nahlížet na zadaná témata kriticky, více pracovat s textem a zároveň si osvojovat základy práce s publikačními pomůckami. Dvojice Anička a Honza prošla všechny studentské blogy vytvořené do roku 2017 a vybrala do SNM Sborníku desítku z nich. Každý vybraný blogpost studenta či absolventa oboru je zcela unikátní dle své stylistické formy, žánru, tématu či předmětu. Výsledný sborník zachycuje různorodost přístupů k pestré škále témat, která se v rámci studia oboru objevují. Texty byly ponechány takřka bez editací, výjimku tvořily editace gramatických chyb.

 

👉 Stáhni si sborník pro svoji čtečku ve formátu ePub. 👈