Videovizitka FF UK představuje fakultu pohledem těch nejmenších, kteří na ní (pravděpodobně) žijí. Video od Michala je snímáno pouze prostřednictvím mobilního zařízení. Na mobilech se realizovala i postprodukce, a kromě důkazu, že už v roce 2011 jsme byli schopní natočit a sestříhat kvalitní video na telefon, Michal přinesl i pádný důvod pro oživení prostoru fakulty.