Virtuální tour, ve které se prolíná fyzický a virtuální prostor měst Drážďan a Ústí nad Labem. Abstraktní umělecké dílo jehož hlavním cílem je provokovat a překonávat strach v různých formách v prostředí těchto dvou měst na Labi.

Všechny scénáře a podklady jsme mapovali v aplikaci Miro.

Finální backend hry v aplikaci Twine 1.4.2

Foto z výletu do Ústí nad Labem

Online setkání probíhala i na cestách

Projekt zadaný alternativním filmovým festivalem ELBE DOCK jsme podle letošního (2021) tématu festivalu pojmenovali „Neboj / Keine Angst” a snažili jsme se v něm o propojení fyzického a virtuálního světa. Výsledkem byla hra, která skrze abstraktní dialogy myšlenkově spojené s konkrétními místy diskutuje například o strachu z neznámého, z minulosti, ze strachu konat  – jeden z dialogů doslova přesahuje do offline prostoru. Abychom docílili snadné hratelnosti, použili jsme storytelling formou videí, které jsme si sami připravili ze směsi zvuků, audiovizuálních materiálů a fotografií s creative commons licencemi. Hra je celá naprogramovaná skrze vývojářský nástroj Twine, díky kterému jsme mohli zajistit snadnou hratelnost a dostupnost na všech prohlížečích i zařízeních. Každé ze šesti míst představuje “neboj” z jiné perspektivy a snaží se propojit tuto perspektivu s konkrétním místem a jeho příběhem.