Výstavní síň multimediálních projektů vznikla s cílem zmapovat všechny realizované projekty a odprezentovat jejich výstupy na webu oboru Studia nových médií na jednom místě. Tým Anežky, Lucky a Míly proto připravil šablonu detailu projektu, která má sloužit jako vodítko pro zařazení budoucích projektů, a podle šablony zpracoval přes 40 detailů realizovaných projektů v letech 2010 až 2017.

 

Výstavní síň vznikla jednak za účelem prezentace potenciálním uchazečům a uchazečkám, že obor Studia nových médií je místem, kde se dostanou k zajímavým projektům, sáhnou si na praktické věci, budou mít možnost si vyzkoušet a naučit se cokoliv, o co mají v oblasti nových médií zájem. Druhak se stala místem, kde mají studenti možnost zhmotnit své úsilí a projekty v kyberprostoru a odhalit, na čem pracovali celý semestr v rámci kurzu Multimediální projekt.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?