V rámci multimediálneho projektu sme sa venovali iniciatíve Za Knihovny! a jej vizuálnej prezentácii v online priestore. S využitím dostupných dát sme kriticky zhodnotili ich logo, webovú stránku, newsletter a prezentáciu na sociálnych sieťach, a navrhli zlepšenie vo funkčnosti, prehľadnosti, obsahu a designe. Zmeny sme implementovali a klientovi sme poskytli výstup v podobe vizuálne atraktívneho materiálu.

Cieľom multimediálneho projektu bolo vytvorenie novej vizuálnej identity iniciatívy Za Knihovny! V prvom kroku sme si vytvorili predbežný časový harmonogram projektu, podľa ktorého sme si s členmi tímu rozdelili jednotlivé aktivity. Nasledovala komunikácia s klientom, na základe ktorej sme sa zhodli na hlavných znakoch, ktoré mali byť v designe zachované. Následne sme sa pustili do práce a vytvorili sme nové návrhy pre logo, web, newsletter a prezentáciu na sociálnych sieťach. Počas celého projektu sme s klientom komunikovali prostredníctvom video-hovorov. Výstupom multimediálneho projektu je nové logo, návrh designu one page webu, nový naprogramovaný design newsletteru a viac ako 60 nových príspevkov na Instagram.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?