Ve světě probíhají vleklé konflikty, které se postupně vytrácejí z hledáčku médií, přestože v nich stále lidé trpí a zároveň citelně ovlivňují mezinárodní politiku. Projekt Zapomenutá válka se věnuje jedinému takovému otevřenému konfliktu v Evropě, konkrétně na Ukrajině, a popisuje kombinací videí a interaktivního webového obsahu osudy lidí ve městě Avdiivka, které se ocitlo na hranici válečné zóny.

V projektu (https://www.forgottenwar.eu/cs) jsme sesbíraly podněty od zadavatelů, a následně je zformovaly do konkrétních témat dokumentu, navrhly jsme způsob vyprávění celého příběhu, ale také členění a zpracování nasbíraného filmového materiálu. Podílely jsme se na vytváření obsahu a textů, způsobu procházení webem, UX a části UI celé webové prezentace, a to vše jsme transformovaly do prototypu v podobě wireframů.

V projektu Zapomenutá válka jsme úzce spolupracovaly se zadavateli Zdeňkem Chaloupkou a Zuzanou Tichou z FAMU a společnosti PINK. Největší výzvu pro nás představovalo překvapivě velké množství nezpracovaného filmového materiálu a debaty o celkovém vyznění webového dokumentu.

Dokument (https://www.forgottenwar.eu/cs) nakonec divákovi nabídne 3 příběhové linie různých lidí z města Avdiivka na samé hranici válečné zóny, kterým vleklý konflikt ovlivňuje každodenní život. Spolu s tím se mu představí také dodatečné informace mezi jednotlivými videi, s kterými může interagovat.

Kvůli silným osobním příběhům jsme se nakonec rozhodly pro vyšší poměr emocí vůči faktickým informacím, které ale stále zůstávají nedílnou součástí příběhu. V následném testování jsme si potvrdily, že se nám povedlo dodržet upřednostnění emocí a že diváci vnímají právě emoce jako největší přidanou hodnotu filmového materiálu a dalšího obsahu.

Naším cílem bylo předat atmosféru místa a města a odhalit každodenní strasti konfliktů, které zmizely z titulků novin, a přitom jsou nám často blíž, než si myslíme. Zejména lidé z východní Ukrajiny se od nás totiž v zásadně nijak neliší. O to víc je téma palčivější, protože ukrajinská krize představuje jediný probíhající ozbrojený konflikt na evropském kontinentu. Krize na Ukrajině se tak v našem příběhu stává modelovou Zapomenutou válkou, kterou tímto připomínáme a dáváme do kontextu ostatních.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?