Je to kluk a máme z něho radost ????????????. Rozvrh letního semestru akademického roku 2016/2017 je poměrně netypický, ale snažili jsme se vyjít maximálně vstříc vašemu přání jezdit do Jinonic jen tak, aby to bylo opravdu efektivní, a udělali jsme proto mnoho kompromisů.

Zavřená stanice metra to není nejaká lecjaká věc,

Zavřená stanice metra je pěkně otravná věc.

 

???? Tip na super předmět v hlavní budově ????

Národnost a menšina – kritická analýza diskurzu (ABO700406)

Seminář: středa 9:10 – 10:40, místnost č. 18, hlavní budova FF
Vyučující: Mgr. Bc. Sylva Švejdarová, MA, Ph.D. (svejs1aj@ff.cuni.cz)

Kritická analýza diskurzu je způsob, jak vést výzkum ve společenských vědách se zaměřením na „diskurz“, tedy na text v kontextu a na další sémiotické formy. Využívá současné teorie „diskurzu“ ve společenských vědách, ale jde o krok dále než například sociologie, protože provádí podrobnou jazykovou, lingvistickou a sémiotickou analýzu. Všechny přístupy kritické analýzy diskurzu spadají do tradice kritického společenskovědního výzkumu a jejich zásadními otázkami je vztah jazyka, moci a ideologie.

Cíle předmětu
1. Předmět představuje nejdůležitější teorie a metodologické přístupy v kritické analýze diskurzu, a to ve vztahu k právům menšin a migrantů.
2. Studenti si vyzkouší analýzu nejdůležitějších žánrů, ve kterých je veden nejvýznamnější výzkum v kritické analýze diskurzu.
Po každé přednášce následuje seminář. Studenti budou průběžně číst zadané kapitoly a články a diskutovat o nich v semináři, kde budou zároveň využívat znalosti získané z četby k analýze textů (novinových článků, reportáží, televizních diskuzí atd.).

???? Sylabus a podrobné informace o předmětu.