Veřejná sbírka Pomozme knihovně (www.pomozmeknihovne.cz) na podporu zničené univerzitní knihovny v Mosulu, kterou iniciuje Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Člověkem v tísni, si zaslouží vaší pozornost.

Univerzita v Mosulu byla založena roku 1967. Se svými 23 fakultami, 45 tisíci studenty a 4 tisíci akademiky je to druhá největší univerzita v Iráku. Po ovládnutí Mosulu tzv. Islámským státem byla roku 2014 uzavřena. Pod vedením islamistů dále fungovaly pouze čtyři fakulty: lékařská, farmaceutická, stomatologická a ošetřovatelství. Samotné chemické laboratoře byly používány na výrobu bomb. Části vyučujícím se podařilo realizovat výuku v motelech sousedních měst.

Sama Ústřední knihovna Mosulské knihovny byla založena krátce po založení univerzity. Jejím základem byly darované fondy 60 největších soukromých knihoven města. Postupně se knihovna s více než milionem dokumentů (včetně vzácných rukopisů a starých tisků) stala jednou z nejvýznamnějších knihoven na Blízkém východě. Zároveň poskytovala studentům a pedagogům univerzity veškeré informační zázemí potřebné ke studiu a výuce. V letech 2014 až 2016, kdy se druhé největší irácké město Mosul ocitlo pod nadvládou tzv. Islámského státu, byla knihovna soustavně devastována. Spáleny nebo zničeny byly takřka veškeré knihovní fondy i vybavení knihovny. Pod nadvládou Islámského státu docházelo k nebývalému systematickému ničení knih, kterému neunikly unikátní rukopisy a staré tisky, ani současná odborná literatura. V samotném závěru okupace utrpěla knihovna při bojích nejtěžší škody a byla téměř úplně zničena bombardováním.

🎩 Sbírku můžete podpořit 👉 sdílením informace nebo 👉 finančním darem, ať už do kasičky nebo zasláním peněz na účet (http://pomozmeknihovne.ff.cuni.cz/index.php/jak-mohu-pomoci/).

Seznam pokladniček a jejich umístění:
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Knihovna Jana Palacha, nám. Jana Palacha 2
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Knihovna Celetná, Celetná 20
Univerzita Karlova, Knihovna společenských věd T. G. Masaryka, U Kříže 661/8

Další informace:
Web sbírky: http://www.pomozmeknihovne.cz
Facebook sbírky: https://www.facebook.com/pomozmeknihovne
Tisková zpráva: http://www.ff.cuni.cz/2017/10/knihovna-filozoficke-fakulty-uk-vyhlasuje-sbirku-na-obnovu-znicene-ustredni-knihovny-mosulske-univerzity-iraku-2/