Univerzita Karlova letos poprvé pořádá Science Slam!

Pokud jste o Science Slamu ještě nikdy neslyšeli:

Projekt Science Slam na Univerzitě Karlově čerpá inspiraci v zahraničních projektech – především německých univerzit. V tomto roce se do něj zapojila i Univerzita Karlova, kdy společně s Masarykovou Univerzitou získala finanční prostředky z Centralizovaného rozvojového projektu.

Jedná se o formu soutěže, při níž mladí vědci formou stand-up výstupu představují své zajímavé vědecké a výzkumné projekty nebo myšlenky. Samotná prezentace trvá šest minut a není dovoleno používat audiovizuálních pomůcek. Kreativitě se však meze nekladou. Z vědců se tak stávají vlastně herci a z publika porota, která rozhoduje hlasováním o nejlepších řečnících – hercích.

Vše potřebné včetně termínů najdete na webových stránkách projektu. 

Data jednotlivých workshopů (jejich absolvování ale není nutnou součástí registrace):

3. 5. 2017 od 9,00 hod., Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1
10. 5. 2017 od 9,00 hod., Zelena posluchárna, Celetná 20, Praha 1
15. 5. 2017 od 10 hod., Studentský klub, Celetná 20, Praha 1

Data konání jednotlivých oblastních kol: 

23. 5. 2017 od14:00
Lékařské obory (v rámci fakultní studentské vědecké konference), 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

6. 6. 2017 od 17:00
Vědy o živé přírodě, Hlavova 8, CH1,Praha 2

12. 6. 2017 od 18.00
Společenskovědní a humanitní obory, Studentský klub Celetná

pravděpodobně 7. 6. 2017 – Vědy o neživé přírodě, budova MFF Troja, V Holešovičkách 2, Praha 7