Program zajišťuje mezigenerační soužití osamělých starších osob s univerzitními studenty. Jejich vzájemné soužití obohacuje obě strany. Univerzita Karlova v rámci svých cílů mezigeneračního soužití zahajuje Program sdíleného bydlení. Tento program reaguje na současnou demografickou a sociální situaci v hlavním městě Praha. Konkrétním cílem Programu je kromě rozvoje mezigeneračních vztahů, podpořit sociální vztahy starších osob, udržet je co nejdéle ve svém domácím prostředí a z druhé strany se usiluje o zlepšení podmínek ubytování studentů a o lepší poznání mezigeneračních vztahů.

Starší osoby sdílejí se studentem/studentkou jednu domácnost, mají společnost v přesně stanovených situacích a mohou nahlédnout do života mladých lidí.

Univerzitní student/studentka má zajištěné ubytování, může v klidu studovat a má příležitost se obohatit zkušenostmi starší osoby, se kterou sdílí společnou domácnost.

Soužití se uskutečňuje na základě Dohody o soužití, která je podepsána předem a která reguluje závazky a práva jednotlivých stran.

Více informací: http://ujop.cuni.cz/sdilenebydleni