Nevěříte, že se přihlásí na #SNMprijimacky více lidí než v předchozích letech protože přihlášky se podávají až do 31. března? 😎 Ani my. Tak 👉 👉 do 👩‍💻 👨‍💻, kteří říkali, že by se k nám chtěli přihlásit než to bude zase 🤦. Všechno je na http://www.snmprijimacky.cz a kdyby něco 🤙 maybe.

& tudy přímo na podání přihlášky.