Zde naleznete pouze stručný výtah toho nejdůležitějšího, co byste o studiu u nás měli vědět. 😎 Podrobné informace o jednotlivých tématech jsou na stejnojmených stránkách, na které se prokliknete z nadpisu. 🙏

 

#Jednoobor, nebo dvouobor?

Od akademického roku 2016/2017 se studující může rozhodnout, jestli chce Studia nových médií studovat jedno či dvouoborově. Dvouboroví studující mohou absolvovat v kombinaci s jakýmkoliv jiným navazujícím magisterským oborem na FF UK, který lze také studovat dvouoborově. No a podle aktuálního znění vysokoškolského zákona se jednooborové studium nově nazývá „samostatné studium“, stávající dvouoborové studium se nově nazývá „sdružené studium“.

 

#Zápis

Pro postup do dalšího ročníku proveďte v SISu kontrolu získaných kreditů a podejte žádost o postup do dalšího ročníku. Poté je nutné vytisknout evidenční list a doručit jej kdykoliv v průběhu zimního semestru na Studijní oddělení FF UK. Podrobnosti o elektronickém zápisu shrnuje manuál FF UK.

 

#Studijní plán

Studijní plány se liší podle roku přijetí i toho, zda studujete jedno či dvouobor. Ten svůj najdete prostřednictvím fakultní aplikace Plány. Zvolte jednoobor či dvouobor, možnost navazující magisterské studium, obor Studia nových médií a příslušný rok přijetí.

 

#Zkouška z druhého cizího jazyka

Studující musí úspěšně absolvovat zkoušku z druhého jazyka, minimálně akademické čtení (resp. B2, pokud studují v tzv. staré akreditaci), odlišného od toho, který studovali během bakalářského studia. Na výběr je z angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a latiny. Výuku cizích jazyků zajišťuje Jazykové centrum FF UK, do kurzů se můžete zapsat prostřednictvím SISu. Kurzy sice povinné nejsou, zkouška ovšem ano.

 

#Praxe

V rámci studia jsou povinné  dvě 15 denní praxe (dvouboroví studující mají povinnou jednu). Můžete si ji najít sami nebo vám ji pomůžeme najít my. Praxe vás má obohatit o nové zkušenosti, proto ji nesmíte vykonávat v organizaci, ve které již pracujete nebo jste pracovali.

 

#Diplomová práce

Studující jednooboru (i dvouoboru, pokud se rozhodnou psát práci na oboru SNM) předkládají svá vypracovaná zadání diplomových prací vedoucímu oboru a tajemníkovi oboru vždy k jednomu ze tří termínů: k 1. září, 1. lednu či 1. květnu. Tyto termíny platí nezávisle na aktuálním harmonogramu akademického roku.

Podle nových pravidel platných od 1. 10. 2017 se očekává, že si studující navazujícího magisterského studia 👉 zadají téma diplomové práce do konce 2. semestru svého studia 👈.

Vyučující nevypisují vlastní témata v SISu k výběru, jen občas neformálně nabízí třeba zapojení do svého výzkumu – je na vás, abyste přišli s originálním tématem, které vymyslíte, diskutujete s relevantním vedoucím či konzultantem, což pochopitelně zahrnuje i kvalitní rešerši tématu a studium odborných zdrojů, a dovedli jej až do podoby vypracovaného zadání. Jedná se o náročný a dlouhý proces, přípravu zadání nepodceňte, protože nikdo za vás téma, cíl ani strukturu práce nevymyslí, ani o to nežádejte.

 

#Státní závěrečné zkoušky

Abyste mohli přistoupit k závěrečnému rituálu svého studia – státní závěrečné zkoušce (SZZK) musíte řádně a včas splnit tři rozdílné úkoly: ℹ️ odevzdat diplomovou práci, 👉 přihlásit se k SZZK a 👉 provést kontrolu studijních povinností. Klíčové je přitom načasování – sledujte termíny ⚠️ zveřejňované studijním oddělením FF UK a také ÚISKem, protože každý z úkolů má svůj vlastní odlišný termín, který je nutné dodržet.

 

#Státnicové otázky

Okruhy pro studující jednooboru a dvouoboru jsou stejné. Soupis aktuálních státnicových otázek obsahuje i přehled doporučené relevantní literatury (📄 PDF 265 KB). K přípravě na SSZK můžete využít 👍 oborovou wiki na portálu Wikisofia.cz, která obsahuje více či méně podrobně a kvalitně vypracované otázky.

Nové státnicové otázky platné od 1. 1. 2019 jsou uveřejněny zde.