Chceme, aby absolventky a absolventi Studií nových médií měli co nejlepší možnosti k získání zajímavého zaměstnání. A taky si přejeme, aby se v něm rychle zorientovali. Proto je v rámci studia povinná 15 denní praxe.

Můžete si ji najít sami nebo vám ji pomůžeme najít my.

Míst a institucí, kde je praxi možné vykonat, je spoustu: neziskové i ziskové organizace, státní i soukromá média, grafická studia, digitální agentury, etablované nadnárodní společnosti i startupy. Praxe vás má především obohatit o nové zkušenosti, proto ji nesmíte vykonávat v organizaci, ve které již aktuálně pracujete, do které za prací nastpujete nebo v organizaci, ve které jste již v minulosti pracovali.

Už víte, kde by pro vás praxe byla zajímavá? Pokud ne, obraťte se na vedoucího nebo tajemníka programu, rádi vám pomohou nalézt vhodnou a zajímavou instituci, ve které si budete moci praxi splnit.

Mějte prosím na paměti, že první a druhá praxe (je-li pro vás povinná s ohledem na váš studijní plán) se od sebe musí výrazným způsobem lišit, tento fakt zohledňujeme při potvrzování individiuálně nalezené praxe.

 

#Zkušenosti studujících

Jedna z absolventek oboru, která působila v neziskovém sektoru, mne propojila s občanským sdružením Oživení, které se primárně zabývá protikorupčními aktivitami. Intezivně se zabývali otázkou implementace anonymního systému pro whistleblowing GlobaLeaks, kde postrádali technicky zaměřeného člověka, který by pomohl implementovat tento software ve spolupráci s italskými vyvojáři. Po několika schůzkách a přípravách jsme pak společně celý projekt spustili v řádu několika týdnů za pozornosti předních českých médií. Dostal jsem možnost v Oživení využít své znalosti a zároveň se mnoho naučit – ale věřím, že praxe byla přínosná i pro samotnou organizaci, která tento systém na bezpečné oznamování korupce používá dodnes.”

Pavel Schamberger

 

“Praxi jsem, díky kombinaci nadšení pro sport a sociální sítě, absolvovala v České televizi během zimní olympiády v Soči. Primárně šlo o rešeršní činnost a shromažďování materiálů ze sociálních sítí, grafické práce, editaci textů a dramaturgii materiálů vhodných do vysílání. Vzhledem k aktuálnímu dění jsem si vyzkoušela i fungování redakce zpravodajství během mimořádného vysílání k událostem na Ukrajině. Zkušenostní nálož pokračuje dodnes – aktuálně v redakci Nových médií působím jako editor sociálních sítí ČT24 a ČT sport a za tým sociálních sítí koordinuji „novomediální“ části projektů.”

Martina Podhůrská

 

„Na stáži ve vizuálním studiu __STROY jsem propojil výtvarnou práci se svými dosavadními pracovními zkušenostmi a znalostmi ze Studia nových médií. Kreativní atmosféra panovala nejen v jejich liberecké kanceláři, ale i při natáčení, focení nebo videomappingu. Jak během pracovní doby, tak i po ní. Živím se jako programátor/vývojář a tady jsem si vyzkoušel něco jiného a nového.“

Martin Večeřa

#Jak na to?

Před semestrem, ve kterém budete chtít vykonávat praxi, si nezapomeňte zapsat předmět Praxe pod kódem ANM50521 (resp. ANM50577 pro druhou praxi).

Pokud jste si ji našli sami, nechte si svůj výběr hostitelské organizace ještě před začátkem praxe potvrdit od tajemníka programu – pozor, v opačném případě vám nebude uznána a to bez výjimky. Ve svém e-mailu prosím rovnou podrobně specifikujte, co je náplní praxe, čím vás obohatí, kde a za jakých podmínek byste ji rádi vykonávali, popř. pokud se jedná o druhou praxi, čím se kvalitativně odlišuje od praxe první.

Po skončení praxe vyplňte studentský hodnotící formulář a požádejte také o vyplnění formuláře svého supervizora v organizaci. Oba vyplněné a potvrzené dokumenty doručte tajemníkovi programu ve formě tištěných dokumentů opatřených originály podpisů (a razítkem organizace). Na jejich základě vám bude udělena atestace.

 

#Odkazy ke stažení formulářů

📄 Hodnotící formulář pro studující.

📄 Hodnotící formulář pro supervizor(k)y praxe.