Praxe je příležitostí ověřit si nabité teoretické znalosti, získat cenné kontakty do budoucna a načerpat inspiraci pro další studium. Praxe a konkrétní projekty nejen dobře vypadají v CV, ale pomohou vám zjistit, kde se vidíte v budoucnu a co od práce chcete. Pro studentky a studenty Studií nových médií je povinné absolvovat 2 praxe v délce 15 dní během doby studia (je-li pro vás 2. praxe povinná s ohledem na váš studijní plán). Na začátku každého akademického roku je pořádána úvodní schůzka pro celý ÚISK, kde dostanete informace o ideálním postupu při organizaci praxí.

Obecné náležitosti praxe

 • 1. povinná praxe: ANM50521
 • 2. povinná praxe: ANM50577
 • Můžete si ji najít sami nebo vám ji pomůžeme najít my
 • Pro praxi se hodí  řada institucí – neziskové i ziskové organizace, státní i soukromá média, grafická studia, digitální agentury, etablované nadnárodní společnosti i startupy
 • Praxi nesmíte vykonávat v organizaci, ve které již aktuálně pracujete, do které za prací nastupujete nebo v organizaci, ve které jste již v minulosti pracovali
 • První a druhá praxe se má od sebe lišit (např. jiný typ instituce, odlišná náplň práce)
 • Není nutné uzavírat smlouvu, nicméně můžete využít smlouvu instituce nebo si vyžádejte vzorovou smlouvu od koordinátora praxí
 • Za praxi můžete dostat honorář nebo ji absolvovat bez výplaty
 • Nelze uznávat praxi zpětně

Jak postupovat?

 1. Zapište si praxi v SISu
 2. Najděte si instituci a začněte komunikovat s institucí o náplni  praxe (připravte se, že budete pravděpodobně posílat CV a motivační dopis).
 3. Konzultujte praxi s koordinátorem (nina.wancova@ff.cuni.cz) – viz dále „Schválení praxe“
 4. Absolvujte praxi, buďte otevření a nebojte se ptát a zkoušet nové věci.
 5. Po absolvování praxe shrňte nabité dovednost ve standardizovaném formuláři a předejte koordinátorovi originál nebo scan: Formulář pro hodnocení praxe (student)
 6. Potvrzení praxe mentorem na standardizovaném formuláři Formulář pro potvrzení praxe (mentor) předává potvrzené a scan přímo koordinátorovi praxí (nina.wancova@ff.cuni.cz). Na vyžádání je formulář v angličtině.

Schválení praxe

Každá praxe se posuzuje individuálně a je třeba ji konzultovat s koordinátorem. Konzultace stačí e-mailem, do kterého zodpovězte tyto otázky:

 1. Jedná o 1. nebo 2. praxi?
 2. V případě, že o 2. praxi, napište v několika větách stručné vysvětlení v čem se liší od 1. praxe nebo od práce, pokud při studiu pracujete. To vám pomůže ujasnit si, co od praxe očekáváte a zkušenosti lépe vytěžíte.
 3. Jaká jsou vaše očekávání a co se chcete naučit?
 4. Kdy budete praxi vykonávat (alespoň rámcový termín praxe)?
 5. Kontakt na mentora

 

Zkušenosti studujících

Praxe v neziskovém sektoru

Jedna z absolventek oboru, která působila v neziskovém sektoru, mne propojila s občanským sdružením Oživení, které se primárně zabývá protikorupčními aktivitami. Intenzivně se zabývali otázkou implementace anonymního systému pro whistleblowing GlobaLeaks, kde postrádali technicky zaměřeného člověka, který by pomohl implementovat tento software ve spolupráci s italskými vyvojáři. Po několika schůzkách a přípravách jsme pak společně celý projekt spustili v řádu několika týdnů za pozornosti předních českých médií. Dostal jsem možnost v Oživení využít své znalosti a zároveň se mnoho naučit – ale věřím, že praxe byla přínosná i pro samotnou organizaci, která tento systém na bezpečné oznamování korupce používá dodnes.”

Pavel Schamberger

Praxe v České televizi

“Praxi jsem, díky kombinaci nadšení pro sport a sociální sítě, absolvovala v České televizi během zimní olympiády v Soči. Primárně šlo o rešeršní činnost a shromažďování materiálů ze sociálních sítí, grafické práce, editaci textů a dramaturgii materiálů vhodných do vysílání. Vzhledem k aktuálnímu dění jsem si vyzkoušela i fungování redakce zpravodajství během mimořádného vysílání k událostem na Ukrajině. Zkušenostní nálož pokračuje dodnes – aktuálně v redakci Nových médií působím jako editor sociálních sítí ČT24 a ČT sport a za tým sociálních sítí koordinuji „novomediální“ části projektů.”

Martina Podhůrská

Praxe v soukromém sektoru

„Na stáži ve vizuálním studiu __STROY jsem propojil výtvarnou práci se svými dosavadními pracovními zkušenostmi a znalostmi ze Studia nových médií. Kreativní atmosféra panovala nejen v jejich liberecké kanceláři, ale i při natáčení, focení nebo videomappingu. Jak během pracovní doby, tak i po ní. Živím se jako programátor/vývojář a tady jsem si vyzkoušel něco jiného a nového.“

Martin Večeřa

 

V případě nejasností kontaktujte koordinátora praxi Mgr. Ninu Wančovou, Ph.D. (nina.wancova@ff.cuni.cz). Pro usnadnění řešení prosím při komunikaci vždy uvádějte, o jakou praxi se jedná, kdy máte nastoupit a na čem jsme se dohodli naposledy.