Abyste mohli přistoupit k závěrečnému rituálu svého studia zvanému státní závěrečné zkoušky (SZZK) musíte bezpodmínečně řádně a včas splnit tři rozdílné úkoly:

ℹ️ odevzdat diplomovou práci,

👉 přihlásit se k SZZK,

👉 provést kontrolu studijních povinností.

 

Načasování je skutečně důležité – sledujte termíny ⚠️ zveřejňované studijním oddělením FF UK a také ÚISKem, protože každý z úkolů má svůj vlastní odlišný termín, který je nutné dodržet.

 

🙏 Přihlašování k obhajobě diplomové práce a státním závěrečným zkouškám se provádí elektronicky přes SIS a je zcela v režii studijního oddělení.

🙏 Kontrola studijních povinností se rovněž provádí v SISu. (Mějte na paměti, že nesplnění studijních povinností do termínu kontroly není důvodem k omluvení ze SZZK, v takovém případě je termín započítán jako neúspěšný.)

 

Posudky vedoucího a oponenta jsou studujícím k dispozici v SISu vždy nejpozději 5 dnů před termínem obhajoby, v záznamu odevzdané kvalifikační práce. Aktuální informace o termínech SSZK a jejich program je zveřejňován v aktualitách na stránkách ÚISKu.

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně SSZK se obracejte přímo na Helenu Novákovou (helena.novakova@ff.cuni.cz) či Jaroslava Jiráka (jaroslav.jirak@ff.cuni.cz) ze studijního oddělení FF UK.

 

#Státní závěrečná zkouška

Vlastní SSZK se skládá ze tří částí:

1. obhajoby diplomové práce;

2. písemné části (test základních oborových pojmů);

3. ústní části ze dvou povinných tematických okruhů:

3.1 Informační věda,

3.2 Filosofie a nová média,

3.3 a jednoho ze tří volitelných tematických okruhů:

3.3a Digital Humanities,

3.3b Umění, kultura a nová média,

3.3c Game Studies.

Okruhy pro studující jednooboru a dvouoboru jsou stejné. Kompletní přehled státnicových otázek včetně doporučené relevantní literatury je zveřejněn na této samostatné stránce.