Studijní koučování je určeno všem studujícím programu Studia nových médií, ať už jsou v aktivním studiu nebo mají přerušeno. Můžete se na nás obrátit s čímkoli, co vás trápí, ať už se jedná o záležitosti týkající se studia, sladění pracovních a studijních povinností či mezilidských vztahů. Odborník se vám bude snažit pomoci a podpořit vás v nalezení řešení. Konzultace probíhají individuálně a veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.

 

#Jak se přihlásit?

Můžete se přihlásit k některému z volných termínů skrze rezervační systém Poradny UK Point. (Pro přihlášení prosím použitjte přihlašovací údaje ve tvaru čísloosoby@cuni.cz a heslo do CASu.)

Pokud byste neviděli v aplikaci volné termíny nebo se vám vypsané termíny nehodily, neváhejte mě prosím oslovit přímo, domluvíme si konzultaci e-mailem, telefonicky či osobně.

Konzultace probíhají obvykle ve čtvrtek v místnosti č. 2010.

Mgr. Jakub Fiala
e: jakub.fiala@ff.cuni.cz
t: (+420) 608 779 861
místnost č. 2010, 1. patro

 

#Co můžete očekávat?

Koučování probíhá formou individuálních konzultací, obvyklá délka konzultace je 50 minut až hodina.

Různé životní situace přinášejí i různá témata k řešení, některá se dají uspokojivě zvládnout během jedné konzultace. Častěji se však jedná o dlouhodobější proces a první konzultace teprve pomůže zaměřit pozornost na konkrétní téma. Kolik času bude třeba věnovat práci na tématu a dílčích cílech je individuální, někdy je totiž v průběhu zapotřebí cíl spolupráce přeplánovat nebo přehodnotit některé skutečnosti v souladu s realitou, vývojem či novými informacemi.

V literatuře se uvádí, že průměrný počet individuálních konzultací koučinku je 3 – 6. V ideálním případě během koučování neprobíhá pouze řešení konkrétního tématu, ale zároveň se učíte a získáváte postupy, které můžete pro sebe využít i v jiných situacích. Z dlouhodobého hlediska koučink rozvíjí tvořivý přístup, neschematické zacházení s realitou a respekt k individualitě druhých, i té vlastní.

Cíl, situaci, projekt, na kterém chcete pracovat, si volíte sami, podle svých potřeb. Může přijít s hotovým cílem, ale vymezení cíle může být i podstatnou částí procesu koučování.

Koučování většinou probíhá formou rozhovoru s využitím specifických otázek. Důležitými charakteristikami vztahu mezi klientem a koučem jsou důvěra, respekt a rovnocennost.

 

#Etický kodex

Řídíme se Etickým kodexem pracovníků VŠ poraden a děláme vše pro to, aby naše služby a komunikace byly vždy v souladu s těmito pravidly. Jeho kompletní znění je k dispozici na stránkách asociace vysokoškolských poradců (https://www.asociacevsp.cz/o-nas/eticky-kodex/).

Pracovník je vázán povinností mlčenlivosti o všech osobních skutečnostech klientů, které získal při výkonu své praxe, při výuce nebo výzkumu. Pracovník při jednání s klienty postupuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, s ohledem na „zadání“ klienta a v jeho zájmu. V případě střetu zájmů pracovník včas upozorní klienta na tuto možnost a odkáže jej na osobu, poradnu nebo jinou organizaci, kde toto nebezpečí nehrozí.