V rámci zvyšování pružnosti při vyřizování agendy žádostí na fakultě, a to jak ve vztahu ke studujícím, tak i pracovníkům (viz opatření děkana č. 3/2016), je vedle tradiční možnosti podat žádost písemně prostřednictvím univerzálního formuláře 📄 „Žádost“ (ten je dle potřeby možné doplnit přílohami a studující jej využijí v 99 % případů; specifické typy formulářů písemných žádostí) studujícím k dispozici i samostatná 👉 aplikace elektronických studentských žádostí na FF UK 👈.

Žádosti, které je možné podávat elektronicky

Žádost o evidenci uznané doby rodičovství
Žádost o opakovaný zápis předmětu
Žádost o přerušení studia
Žádost o stipendium
Žádost o změnu tématu závěrečné práce

Aplikace pro elektronické podávání žádostí je přístupná na adrese 👉 http://zadosti.ff.cuni.cz 👈. Přihlašovací údaje jsou totožné s těmi, které používáte pro přihlášení do SISu. K žádostem je možné dle potřeby připojovat připojovat přílohy ve stanovených formátech.

🙏 Prosíme, abyste pro tutéž žádost nepoužívali oba způsoby (listinou i elektronickou) najednou.

ℹ️ Žádosti v listinné podobě se odevzdávají na Podatelně.
ℹ️  Standardní doba vyřízení každé žádosti je 30 dní.
ℹ️ Ovládání aplikace popisuje uživatelský manuál.