#FAQ

Nejčastější dotazy studujících a odpovědi na ně na jednom místě.

 

#Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Další studijní předpisy a řády najdete na stránkách studijního oddělení FF UK.

 

#Studijní plány

Stáhněte si ten svůj. Liší se podle roku přijetí a toho, zda studujete v samostatném či sdruženém studiu.

 

#Studijní koučování

Studijní koučování je určeno všem studujícím programu Studia nových médií, ať už jsou v aktivním studiu nebo mají přerušeno. Můžete se na nás obrátit s čímkoli, co vás trápí, ať už se jedná o záležitosti týkající se studia, sladění pracovních a studijních povinností či mezilidských vztahů.

 

#Studijní informační systém (SIS)

K elektronickému zápisu předmětů, výsledkům atestací, kontrole studia, informacím o předmětech, přihlašování k SSZK a k dalším procesům je SIS nezbytný.

 

#Formuláře

Vzory k potvrzení o studiu, žádosti o přerušení či prodloužení studia, podkladům pro poskytnutí účelového stipendia nebo k žádosti o nostrifikaci jsou ke stažení na stránkách studijního oddělení FF UK. Více informací o formě v jaké lze žádosti podávat naleznete na stránce Studijní žádosti.

 

#Přístup do počítačové sítě

Pomocí Centrální autentizační služby UK (CAS) změníte k přístupu do fakultních a univerzitních počítačových sítí a služeb.

 

#Moodle

Někteří vyučující využívají pro svou výuku online kurzy umístěné na Moodlu. Přihlašujte se do něj pomocí fakultního loginu nebo prostřednictvím jednorázového hesla, které vám dá k dispozici vyučující.

 

#Hodnocení výuky

Na konci každého semestru nastává čas k hodnocení výuky. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci. Výsledky, včetně komentářů, jsou následně zveřejněny.

 

#Wifi – nastavení sítě Eduroam

EduRoam je univerzitní sítí, ke které se mohou připojit studující a zaměstnanci většiny evropských univerzit a vědeckých pracovišť s loginem z domovské univerzity. Návod, jak na to, najdete na stránkách FF UK.

 

#Knihovna a studovna v Jinonicích

 

#Knihovna FF UK

 

#Portál elektronických zdrojů

 

#Digitální repozitář (ne)jen kvalifikačních prací UK