Předměty se zapisují prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) dvakrát do roka. Velmi detailní postup shrnuje manuál FF UK, buďte prosím nicméně shovívaví k jeho případné (ne)aktuálnosti.

Zápis předmětů tělesné výchovy podléhá katedře tělesné výchovy FF UK, do hodin tělesné výchovy se přihlašujete prostřednictvím SIS, jako u všech ostatních předmětů, ovšem nabídka sportovních kurzů včetně rezervačního formuláře je k dispozici na webu katedry (http://ktv.ff.cuni.cz/sportovni-kurzy/).

Informace o vyučovaných předmětech, včetně sylabů, najdete v SISu v modulu Předměty.

Informace o tom, jaké předměty jsou v jednotlivých skupinách povinně volitelných předmětů, jsou k dispozici v SISu během zápisu, a také jsou specifikovány pod položkou Studijní plán.

Po provedení zápisu nezapomeňte v SISu provést kontrolu a ověřte si, že jste správně zapsáni na všechny předměty, které chcete v konkrétním semestru absolvovat – rozhoduje kód předmětu.

Dodatečné zapsání v průběhu semestru nebo až po jeho skončení je komplikované a vyžaduje odůvodněnou žádost na studijní oddělení.

via GIPHY