Pro postup do dalšího ročníku proveďte v SISu kontrolu získaných kreditů a podejte žádost o postup do dalšího ročníku. Poté je nutné vytisknout evidenční list a doručit jej kdykoliv v průběhu zimního semestru na Studijní oddělení FF UK. Podrobnosti o elektronickém zápisu shrnuje manuál FF UK.

Zápis tedy není jen jeden, i když konkrétní datum zápisu do studia (tedy do prvního ročníku studia) je rozhodným dnem, od kterého se počítá vždy v 6 měsíčních cyklech případná povinnost hradit poplatek za delší studium, viz FAQ #Od kdy budu muset platit za studium?

 

#Co když se nezapíšu do dalšího ročníku?

Ačkoliv se jedná prakticky jen o jedno kliknutí myší v SISu, jeho význam pro vaše studium je veliký. Pokud nepodáte žádost o postup do dalšího ročníku (nezapíšete se do něho) ve stanoveném termínu (obvykle kolem 19. září), půjdou vám sice zapsat předměty zimního semestru, ale FF UK vaše studium cca na přelomu října/listopadu nekompromisně ukončí, protože jste nesplnili povinnost stanovenou pravidly pro organizaci studia (viz Užitečné odkazy).

Studujícím se proto doporučuje, aby zápis do dalšího ročníku během letních prázdnin zbytečně neodkládali, a zapsali se ihned, jakmile budou mít dostatek kreditů (viz FAQ #Co musím splnit, abych postoupila do dalšího ročníku?)

via GIPHY