Ústní část řádného termínu #SNMprijimacky bude letos probíhat v hlavní budově FF UK na Palachově náměstí. Nicméně hlavní budova je v přijímačkovém týdnu vytížená a situaci komplikuje i probíhající rekonstrukce. Buďte k nám prosím proto shovívaví, i my jsme v této budově na návštěvě, a vezměte si s sebou jídlo, pití nebo třeba dobrou knihu, abyste si ukrátili čekání než na vás přijde řada. Případně využijte služeb bistra Mezi řádky v přízemí.

V 09:00 budou na dveře P010 (resp. P001 ve středu) vylepeny zapisovací archy a cca do 09:10 se budete moci zapsat na seznam k jedné ze zkušebních komisí. První uchazeč(ka) bude vyzkoušen(a) v 09:20. Přijďte prosím včas, abyste se mohli zapsat k jedné z komisí.

 

Pondělí 12. 6. 2017
Místnost pro zapsání na seznam P010;
zkoušení bude následně probíhat také v P011.

Úterý 13. 6. 2017
Místnost pro zapsání na seznam P010;
zkoušení bude následně probíhat také v P011.

Středa 14. 6. 2017
Místnost pro zapsání na seznam P001;
zkoušení bude následně probíhat také v P317.

Pokud jste pozvaní například na pondělí, ale termín se vám nehodí (např. protože máte zrovna SZZK), můžete přijít i jiný den (mnoho z vás se již ozvalo, že se jich to týká), jen prosím nenechávejte účast na středu pokud to není opodstatněné. Pro vás i pro nás je příjemné, když každý den přijde přibližně 1/3. Není zapotřebí o takovou změnu nijak žádat, stačí jen přijít v jiný den a zapsat se ráno na seznam.

 

Co si sebou (ještě) určitě nezapomenout vzít?

1. Občanský průkaz či cestovní pas.
2. Strukturovaný životopis (v českém/slovenském/anglickém jazyce).
3. Projektový záměr diplomové práce včetně seznamu zdrojů.
4. Seznam prostudované odborné literatury.
5. (Dolní díl pozvánky, pokud ho máš.)

Materiály (2. – 4.) stačí přinést jen v jednom exempláři, ale určitě vytištěné, protože jsou nedílnou součásti protokolu zkoušky a zkušební komise si je od vás vezme. Můžete si s sebou přinést i další věci, kterými byste se chtěli prezentovat, ale řečené dokumenty jsou bodovanou součástí zkoušky (viz kritéria hodnocení).