Srdečně vás zveme 5. října na Veletrh Absolvent (veletrh pracovních příležitostí), který je v letošním roce propojený se Studentským jarmarkem.

Středa 5. října 2016 od 9:00 v Karolinu

Veletrh je určen zejména pro studenty a absolventy společenskovědních oborů Univerzity Karlovy a nabízí jedinečnou příležitost:
–       dozvědět se na jednom místě o aktivitách, kterým se na UK můžete věnovat nad rámec studia,
–       zapojit se do spolkové činnosti na univerzitě,
–       poslechnout zajímavé přednášky,
–       navštívit prezentace či stánky potencionálních zaměstnavatelů z řad komerční, státní i neziskové sféry,
–       užít si bohatý program a získat mnoho důležitých informací pro svoji úspěšnou kariéru.

https://www.veletrhabsolvent.cuni.cz
https://www.facebook.com/events/1103180926421234