Konkurz k výjezdům v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2018/2019 (letní i zimní semestr) se uskuteční v 👉 pondělí 19. 3. 2018 od 9:00 v 👉 místnosti č. 2012 v Jinonicích.

Erasmus studijní pobyty jsou určeny pro všechny studenty prezenčního i kombinovaného studia (bakalářského, magisterského i doktorského), kteří nepřekročili standardní dobu studia. Hlásit se tedy můžou studenti už od 1.ročníku bakalářského studia, a ti, kteří jsou nejpozději ve 3. ročníku bakalářského, respektive 2. ročníku navazujícího magisterského studia. V doktorském studiu je ročník neomezen, tedy vzhledem k povinnosti ukončit studium v 8. ročníku.

Kam vycestovat

V současné době patříme mezi ústavy s nejširší nabídkou destinací (vycestovat můžete od Slovenska až po Portugalsko), proto doporučujeme prostudovat nabídku všech destinací. Více informací k programu Erasmus+ naleznete na stránkách FF UK
http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/.

Informace ke konkurzu

Ke konkurzu pošlete 📝 životopis a 📝 motivační dopis (oboje na max. 1 str. A4) v jazyce studia na zahraniční univerzitě na adresu helena.lipkova@ff.cuni.cz, a to nejpozději do 👉 středy 14. 3. 2018 do 13:00.

Později zaslané přihlášky nebude možné z organizačních důvodů do konkurzu zařadit. Orientační pořadí ke konkurzu Vám bude zasláno nejpozději v pátek 16. 3. 2018.

V přihlašovacím mailuu, který mi budete posílat, dále uveďte následující informace:

  • jméno a příjmení,
  • ročník studia,
  • jméno univerzity, o kterou máte zájem (můžete uvést až 3, prosím o určení priorit, přičemž bude 1. nejžádanější), semestr, ve kterém byste chtěli vyjet (letní/zimní)
  • zda se jedná o Váš první či druhý (příp. třetí) výjezd v rámci Erasmus+ programu.

Každý student může během studia vyjet na Erasmus+ pobyt vícekrát za studium. Více informací včetně dalších novinek najdete na webu FF UK.

U konkurzu je nutné prokázat motivaci pro studium na dané univerzitě a také znalost jazyka, ve kterém bude výuka probíhat. Prosím, prostudujte si požadavky dané univerzity, zda vyžaduje jazykové zkoušky. Může to tak být a i to může být limitující pro Vaše přijetí na zahraniční univerzitu, bez ohledu na výsledky konkurzu na ÚISK.