Studia nových médií

Studia nových médií je navazujícím magisterským programem na FF UK, který se pohybuje na pomezí mezi humanitními a vědecky i technicky zaměřenými programy, jedná se o obor vskutku interdisciplinární. Věnuje se jak teorii týkající se vlivu nových technologií na společnost, tak možnostem jejich aplikace. Tomu odpovídá i složení studujících – jsou mezi nimi absolventky a absolventi bakalářských oborů informačních studií, knihovnictví, žurnalistiky, estetiky, marketingové komunikace nebo informačních technologií.

Nová média v současnosti reprezentují oblasti, jako je generativní AI, big data, sociální média či videohry. Naši pozornost si vynucují tou měrou, jakou proměňují každodenní svět. Studia nových médií propojují tradiční a nové formy kultury i gramotnosti. Věnují se novým technologiím, a to jak teoretickému zkoumání jejich vlivu na společnost – z hlediska současné filozofie, vizuální kultury, umění, digital humanities – tak možnostem jejich aplikace, například prostřednictvím datové analýzy či videoher. Prochází koncepcemi filozofickými, sociologickými, estetickými, ale i právnickými nebo politologickými a přitom nesmí ztrácet ze zřetele nová média jako taková.

 

Kontakty

Vedoucí programu

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
josef.slerka@ff.cuni.cz

Ústav informačních a knihovnictví
uisk@ff.cuni.cz
(+420) 221 619 904

Adresa

Ústav informačních studií a knihovnictví
místnost č. 505 (5. patro)
Na Příkopě 29
Praha 1 – Staré město, 110 00