Státní závěrečné zkoušky

Abyste mohli přistoupit k závěrečnému rituálu svého studia zvanému státní závěrečné zkoušky (SZZK) musíte bezpodmínečně řádně a včas splnit tři rozdílné úkoly:

1. odevzdat diplomovou práci,

2. přihlásit se k SZZK,

3. provést kontrolu studijních povinností.

Načasování je skutečně důležité – sledujte termíny zveřejňované studijním oddělením FF UK a také ÚISKem, protože každý z úkolů má svůj vlastní odlišný termín, který je nutné dodržet. Přihlašování k obhajobě diplomové práce a státním závěrečným zkouškám se provádí elektronicky přes SIS a je zcela v režii studijního oddělení. Kontrola studijních povinností se rovněž provádí v SISu. (Mějte na paměti, že nesplnění studijních povinností do termínu kontroly není důvodem k omluvení ze SZZK, v takovém případě je termín započítán jako neúspěšný.) Posudky vedoucího a oponenta jsou studujícím k dispozici v SISu vždy nejpozději 5 dnů před termínem obhajoby, v záznamu odevzdané kvalifikační práce. Aktuální informace o termínech SSZK a jejich program je zveřejňován v aktualitách na stránkách ÚISKu. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně SSZK se obracejte na studijní oddělení FF UK.

Státní závěrečná zkouška

Vlastní SSZK se skládá ze tří částí:

1. obhajoby diplomové práce;

2. písemné části (test základních oborových pojmů);

3. ústní části ze dvou povinných tematických okruhů:

3.1 Informační věda,

3.2 Filosofie a nová média,

3.3 a jednoho ze tří volitelných tematických okruhů:

3.3a Digital Humanities,

3.3b Umění, kultura a nová média,

3.3c Game Studies.

Okruhy pro studující jednooboru a dvouoboru jsou stejné. Kompletní přehled státnicových otázek včetně doporučené relevantní literatury je zveřejněn na této samostatné stránce. Při obhajobě diplomové práce můžete (nicméně nemusíte) využít prezentaci – v takovém případě nám prosím dejte vědět předem.

 

Kontakty

Vedoucí programu

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
josef.slerka@ff.cuni.cz

Ústav informačních a knihovnictví
uisk@ff.cuni.cz
(+420) 221 619 904

Adresa

Ústav informačních studií a knihovnictví
místnost č. 505 (5. patro)
Na Příkopě 29
Praha 1 – Staré město, 110 00