Filozofická Fakulta

Studia nových médií

Twitter kanál @stunome

Časopis CyberOrient

Vědecký časopis o informačních technologiích na Blízkém východě.

Studia nových médií - StuNoMe na Facebooku

Pomáháme Česku růst: digitální garáž na FF UK

Pomáháme Česku růst: digitální garáž na FF UK

Přijďte se dozvěte více o digitální graráži by Google příští úterý (10. května) od 17:30 do hlavní budovy FF UK na Palachově náměstí (místnost č. 131), předpokládaný konec přednášky je v 19:30.

Pozvání přijal David Špinar. Vstup zdarma.

Více informací a registrace: https://events.withgoogle.com/univerzita-karlova-studia-novych-medii-digitalni-garaz/

Termíny SZZK v červnu a zaří 2016 : přehledně

Červen 2016

Termín odevzdání DP: 2. 5. 2016

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce: 9. 5. 2016

Termín kontroly studijních povinností před státní zkouškou: 1. 6. 2016

Předpokládaný termín obhajoby a státní zkoušky: 22. 6. 2016

 

Září 2016

Termín odevzdání DP: 31. 7. 2016

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce: 14. 7. 2016

Termín kontroly studijních povinností před státní zkouškou: 24. 8. 2016

Předpokládaný termín obhajoby a státní zkoušky: 15. 9. 2016

 

Více informací naleznete na stránkách studijního oddělení.

Artur Festival 2016

Artur Festival 2016Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave pozýva tvorivé sily vysokých škôl na medzinárodný festival študentskej tvorby Artur Festival 2016.

Festival sa uskutoční v dňoch od 27. 4. do 30. 4. 2016 pod záštitou dekana Fakulty masmédií PEVŠ na dvoch lokáciách: Fakulta masmédií PEVŠ, Tematínska 10 a Mediálne centrum, Nevädzová 5 v Bratislave. Súťažne sa ho môžu zúčastniť domáci aj zahraniční študenti vysokých škôl (buď jednotliví autori alebo tím autorov pôvodnej vedeckej, umeleckej práce) v odbore masmediálne štúdiá, dizajn médií alebo príbuzných odborov.

V rámci festivalu si môžu študenti zmerať svoju kreativitu v troch súťažných kategóriách na ľubovoľnú tému:

  • AUDIOVIZUÁLNA TVORBA 
  • hrané diela (do 10 min. / nad 10 min.)
  • dokumentárna tvorba (do 10 min. / nad 10 min.)
  • publicistická tvorba
  • animovaná tvorba
  • reklamný spot
  • GRAFICKÝ DIZAJN
  • FOTOGRAFIA
  • umelecká (sólo - 1 ks. / séria - max. 10 ks.)
  • dokumentárna (sólo - 1 ks. / séria - max. 10 ks.)

 

Autori sa do súťaže môžu prihlásiť v termíne do 31. 3. 2016. Formulár prihlášky nájdete medzi prílohami. Všetky vyplnené a podpísané prihlášky sa spolu s dielami v digitálnej podobe zasielajú na e-mailovú adresu arturfestival16@gmail.com (v prípade väčších súborov prostredníctvom služby WeTransfer na uvedenú e-mailovú adresu). Pri zasielaní diel prosím nezabudnite uviesť názov diela, meno autora a školu.

Podrobnejšie informácie o priebehu festivalu nájdete v prílohe a na oficiálnej Facebook stránke Artur Festival (facebook.com/artur.festival.tvorby).

Projekt Československo 38-89

Výuková simulace, která studentům přibližuje klíčové okamžiky českých soudobých dějin.

Výuková simulace, která studentům přibližuje klíčové okamžiky českých soudobých dějin z pohledů různých aktérů, je realizována na SNM FF UK.

Projekt OP LZZ č. CZ.1.04/5.1.01/77.00440

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Naši studující blogují: a my to čteme!