Filozofická Fakulta

Studia nových médií

Twitter kanál @stunome

Časopis CyberOrient

Vědecký časopis o informačních technologiích na Blízkém východě.

Studia nových médií - StuNoMe na Facebooku

Marc Smith: Picturing political social media discourse networks - mapping the shape of the virtual crowd

Přednáška sociologa Marca Smithe o social network analysis a jejím využítí při mapování politického diskursu na sociálních sítích. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 1. 10. 2015 od 18:00 hod. v místnosti č. 200 na hlavní budově FF UK (Palachovo nám.) a bude vedena anglicky.

Networks are a data structure commonly found in any social media service that allows populations to author collections of connections. The Social Media Research Foundation's NodeXL project makes analysis of social media networks accessible to most users of the Excel spreadsheet application. With NodeXL, network charts become as easy to create as pie charts. Recent research created by applying the tool to a range of social media networks has already revealed the variations in network structures present in online social spaces. A review of the tool and images of Twitter, flickr, YouTube, Facebook and email networks will be presented.

NodeXL

Rozvrh zimního semestru akademického roku 2015/2016 byl zveřejněn

V sekci studium byl zveřejněn konečný rozvrh pro zimní semestru akademického roku 2015/2016. Věnujte prosím pozornost informacím a doporučením uvedeným na stránce, výrazně si tím usnadníte zápis předmětů.

Zveme vás zároveň na dvoudenní workshop s Marcem Smithem, autorem NodeXL, který se uskuteční 29. - 30. 9. 2015 v Jinonicích. Přestože se workshop koná ještě před oficiálním začátkem výuky v zimním semestru, můžete za něho získat kredity (kód předmětu ANM50575).

Projekt Československo 38-89

Výuková simulace, která studentům přibližuje klíčové okamžiky českých soudobých dějin.

Výuková simulace, která studentům přibližuje klíčové okamžiky českých soudobých dějin z pohledů různých aktérů, je realizována na SNM FF UK.

Projekt OP LZZ č. CZ.1.04/5.1.01/77.00440

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.