Filozofická Fakulta

Studia nových médií

Twitter kanál @stunome

Časopis CyberOrient

Vědecký časopis o informačních technologiích na Blízkém východě.

Studia nových médií - StuNoMe na Facebooku

New Media Inspiration 2016 se koná 13. února 2016 na FF UK

Přijďte na New Media Inspiration 2016. Nejinspirativnější konferenci roku!

Přihlášku si k nám můžete podat do 29. února 2016

Přihlaste se ke studiu našeho oboru! Stunome není jen škola, je to životní styl.

Multimediální projekty akademického roku 2015/2016

Níže naleznete přehled návrhů multimediálních projektů v současném akademickém roce, vzešlých z vašich návrhů i zájmu našich partnerů o užší spolupráci s našimi studujícími. Přestože je předmět studijním plánem doporučen pro druhý ročník, můžete jej absolvovat i v ročníku prvním (což doporučujeme zvlášťe pokud plánujete studium dokončit během dvou let, abyste se mohli v letním semestru druhého ročníku věnovat zejména psaní svojí diplomové práce, nebo pokud se chystáte například vycestovat).

Přečtěte si prosím jednotlivé návrhy, diskutujte o svých favoritech se spolužáky a spolužačkami, najděte si více informací o řešené problematice atd. Společně návrhy projdeme první hodinu výuky v úterý 16. 2. 2016.

Multimediální projekty akademického roku 2015/2016

Československo 3889 nominováno na cenu Eduína 2015 za inovace ve vzdělávání: podpořte jej svým hlasem

Hlasujte pro ČS 3889! Eduina 2015.Československo 38–89 je série výukových simulací, které kombinují prvky interaktivního komiksu a počítačových her. Simulace studentům prezentují významné okamžiky českých a československých soudobých dějin a umožňují jim „prožít“ dobové události z pohledů různých osob. Projekt má za cíl rozvinout hlubší porozumění komplexním politickým, sociálním a kulturním souvislostem. Projekt byl úspěšně testován v 34 třídách středních škol a vyhrál první cenu v mezinárodní soutěži GLS Award 2015.

Svým hlasem jej můžete podpořit nejpozději do 6. prosince: http://www.eduin.cz/hlasuj/

Projekt Československo 38-89

Výuková simulace, která studentům přibližuje klíčové okamžiky českých soudobých dějin.

Výuková simulace, která studentům přibližuje klíčové okamžiky českých soudobých dějin z pohledů různých aktérů, je realizována na SNM FF UK.

Zapojte se do studentského hodnocení kurzů zimního semestru

Zapojte se do studentského hodnocení kurzů zimního semestru.

Projekt OP LZZ č. CZ.1.04/5.1.01/77.00440

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.