Filozofická Fakulta

Studia nových médií

twitter kanál @stunome

časopis CyberOrient

Vědecký časopis o informačních technologiích na Blízkém východě.

Komunitní konference KOKON 2015: online stream

Letošní ročník ústavní komunitní konference KOKON 2015 se uskuteční 19. 5. 2015 v hl. budově FF UK na Palachově náměstí.

Nenechali jsme/jste se zahanbit a program je skutečně nabitý!
http://www.kokonuisk.cz/program.html


Nemůžete být na místě, sledujte online stream z konference!

Projekt Československo 38-89

Výuková simulace, která studentům přibližuje klíčové okamžiky českých soudobých dějin.

Výuková simulace, která studentům přibližuje klíčové okamžiky českých soudobých dějin z pohledů různých aktérů, je realizována na SNM FF UK.

Projekt OP LZZ č. CZ.1.04/5.1.01/77.00440

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.