Pro studující

Zde naleznete stručný výtah toho nejdůležitějšího, co byste o studiu u nás měli vědět.

Zápis

Pro postup do dalšího ročníku proveďte v SISu kontrolu získaných kreditů a podejte žádost o postup do dalšího ročníku. Poté je nutné vytisknout evidenční list a doručit jej kdykoliv v průběhu zimního semestru na Studijní oddělení FF UK. Podrobnosti o elektronickém zápisu shrnuje manuál FF UK.

Studijní plán

 

Studijní plány se liší podle roku přijetí i toho, zda studujete jedno či dvouobor. Ten svůj najdete prostřednictvím fakultní aplikace Studijní plány. Zvolte jednoobor či dvouobor, možnost navazující magisterské studium, obor Studia nových médií a příslušný rok přijetí.

Diplomová práce

Studující jednooboru (i dvouoboru, pokud se rozhodnou psát práci na oboru SNM) předkládají svá vypracovaná zadání diplomových prací vedoucímu oboru a tajemníkovi oboru vždy k jednomu ze tří termínů: k 1. září, 1. lednu či 1. květnu. Tyto termíny platí nezávisle na aktuálním harmonogramu akademického roku. Očekává se, že si studující navazujícího magisterského studia zadají téma diplomové práce do konce 2. semestru svého studia. Vyučující nevypisují vlastní témata v SISu k výběru, jen občas neformálně nabízí třeba zapojení do svého výzkumu – je na vás, abyste přišli s originálním tématem, které vymyslíte, diskutujete s relevantním vedoucím či konzultantem, což pochopitelně zahrnuje i kvalitní rešerši tématu a studium odborných zdrojů, a dovedli jej až do podoby vypracovaného zadání. Jedná se o náročný a dlouhý proces, přípravu zadání nepodceňte, protože nikdo za vás téma, cíl ani strukturu práce nevymyslí, ani o to nežádejte.

Státní závěrečné zkoušky

Abyste mohli přistoupit k závěrečnému rituálu svého studia – státní závěrečné zkoušce (SZZK) musíte řádně a včas splnit tři rozdílné úkoly: odevzdat diplomovou práci, přihlásit se k SZZK a provést kontrolu studijních povinností. Klíčové je přitom načasování – sledujte termíny zveřejňované studijním oddělením FF UK a také ÚISKem, protože každý z úkolů má svůj vlastní odlišný termín, který je nutné dodržet.

Státnicové otázky

Okruhy pro studující jednooboru a dvouoboru jsou stejné. Státnicové otázky platné od 1. 1. 2019 jsou uveřejněny zde.

Praxe

V rámci studia je povinná 15 denní praxe (pouze pro jednoborové studující). Můžete si ji najít sami nebo vám ji pomůžeme najít my. Praxe vás má obohatit o nové zkušenosti, proto byste ji neměli vykonávat v organizaci, ve které již pracujete nebo jste pracovali. Praxi pro SNM řeší Nina Wanča (nina.wanca@ff.cuni.cz).

Studium v zahraničí

Chcete žít a studovat v zahraničí? Získat zkušenosti, které vás posunou dál v osobním, akademickém i profesním životě? Zlepšit si jazykovou výbavu a ochutnat život vysokoškoláka v cizí zemi? Možnosti studia v zahraničí detailně popisuje web ÚISKu.

 

 

 

Rozvrhy

Rozvrh LS 2023/2024 SNM

Přehled VS a PVP LS 2023/2024

Konzultační hodiny LS 2023/2024

Průběžně může docházet ke změnám.

Závazný rozvrh bude dostupný také ve

Studijním informačním systému.

Přehled zkratek umístění učeben v budovách:

C13 → Celetná 13
C20 → Celetná 20
P → nám. Jana Palacha 2
NP → Na Příkopě 29
H → Hybernská 3
MFF → Malostranské nám.

Doporučený průchod studiem

1. ročník (zimní semestr)

Studia nových médií I

Četba literatury ke Studiím nových médií I

Informační věda I

Game Studies

Současná filozofie

Současná vizuální kultura

1. ročník (letní semestr)

Studia nových médií II

Informační věda II: reprezentace znalostí

Digital Humanities

Principy interaktivní tvorby

2. ročník (zimní semestr)

Studia nových médií III

Metody výzkumu

Prezentační a lektorské dovednosti

Praxe

2. ročník (letní semestr)

Multimediální projekt

Diplomový seminář