Užitečné odkazy

FAQ

Nejčastější dotazy studujících a odpovědi na ně na jednom místě.

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Další studijní předpisy a řády najdete na stránkách studijního oddělení FF UK.

Studijní plány

Stáhněte si ten svůj. Liší se podle roku přijetí a toho, zda studujete v samostatném či sdruženém studiu.

Studijní koučování

Studijní koučování je určeno všem studujícím programu Studia nových médií, ať už jsou v aktivním studiu nebo mají přerušeno. Můžete se na nás obrátit s čímkoli, co vás trápí, ať už se jedná o záležitosti týkající se studia, sladění pracovních a studijních povinností či mezilidských vztahů.

Studijní informační systém (SIS)

K elektronickému zápisu předmětů, výsledkům atestací, kontrole studia, informacím o předmětech, přihlašování k SSZK a k dalším procesům je SIS nezbytný.

Formuláře

Vzory k potvrzení o studiu, žádosti o přerušení či prodloužení studia, podkladům pro poskytnutí účelového stipendia nebo k žádosti o nostrifikaci jsou ke stažení na stránkách studijního oddělení FF UK. 

Přístup do počítačové sítě

Pomocí Centrální autentizační služby UK (CAS) změníte k přístupu do fakultních a univerzitních počítačových sítí a služeb.

Moodle

Někteří vyučující využívají pro svou výuku online kurzy umístěné na Moodlu. Přihlašujte se do něj pomocí fakultního loginu nebo prostřednictvím jednorázového hesla, které vám dá k dispozici vyučující.

Hodnocení výuky

Na konci každého semestru nastává čas k hodnocení výuky. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci. Výsledky, včetně komentářů, jsou následně zveřejněny.

Wifi – nastavení sítě Eduroam

EduRoam je univerzitní sítí, ke které se mohou připojit studující a zaměstnanci většiny evropských univerzit a vědeckých pracovišť s loginem z domovské univerzity. Návod, jak na to, najdete na stránkách FF UK.

Knihovna FF UK

Knihovna Filozofické fakulty UK je největší knihovnou na Univerzitě Karlově. Knihy z našeho oboru najdete zejména na pobočce v Hybernské 3.

UKAŽ

Centrální vyhledávač UK umožňuje z jednoho místa snadno vyhledávat knihy, články, časopisy a vysokoškolské práce potřebné ke studiu či psaní diplomové práce.

 

Kontakty

Vedoucí programu

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
josef.slerka@ff.cuni.cz

Ústav informačních a knihovnictví
uisk@ff.cuni.cz
(+420) 221 619 904

Adresa

Ústav informačních studií a knihovnictví
místnost č. 505 (5. patro)
Na Příkopě 29
Praha 1 – Staré město, 110 00