Studium v zahraničí

Chcete žít a studovat v zahraničí? Získat zkušenosti, které vás posunou dál v osobním, akademickém i profesním životě? Zlepšit si jazykovou výbavu a ochutnat život vysokoškoláka v cizí zemi?

Nejsnazším způsobem, jak vycestovat za studiem do zahraničí, je program Erasmus+.

Koordinátorkou programu na našem ústavu je PhDr. Helena Lipková, Ph.D.

Zkušenosti studentů z Erasmu čtěte v databázi jejich závěrečných zpráv NAEP.

#Jde vyjet do zahraničí i jinak, než s Erasmem?

Kromě známých studijních pobytů umožňuje program Erasmus+ i výjezdy na praktické stážeInformace pro zájemce jsou zpracovány na stránkách UK, pro další informace kontaktujte fakultního koordinátora.

Další možnosti studia v zahraničí, včetně aktuální nabídky zahraničních pobytů a FAQ, shrnují více či méně přehled stránky zahraničního oddělení FF UK.

#Kde naleznu konkrétní informace k zahraničním výjezdům během studia na FF UK?

Rozcestník zahraničního oddělení (sekce Agenda).

Kompletní kontakty na pracovníky zahraničního oddělení (včetně úředních hodin).

👉 Aktuální nabídka zahraničních pobytů pro studenty (všechny formy).

👉 Krátkodobé studijní a vědecké pobyty (zde je Erasmus+).

ℹ️ Informace na stránkách našeho ústavu (aktuálnost berte prosím s rezervou).

Úvod > Studující > Studium v zahraničí