Studia nových médií je navazujícím magisterským programem na FF UK, který se pohybuje na pomezí mezi humanitními a vědecky i technicky zaměřenými programy, jedná se o obor vskutku interdisciplinární. Věnuje se jak teorii týkající se vlivu nových technologií na společnost, tak možnostem jejich aplikace. Tomu odpovídá i složení studujících – jsou mezi nimi absolventky a absolventi bakalářských oborů knihovnictví, žurnalistiky, estetiky, marketingové komunikace nebo informačních technologií.

Aktuálně řešené projekty

Minulé projekty


Studentské projekty

Vedoucí programu

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
josef.slerka@ff.cuni.cz

Ústav informačních a knihovnictví
uisk@ff.cuni.cz
(+420) 221 619 904