Profily absolventek a absolventů

Studium nových médií poskytuje vzdělání, díky kterému jeho absolventky a absolventi snadno nacházejí uplatnění na trhu práce, a to v oblasti digitálních médií, kulturní správy, obchodu, marketingu, vzdělávání ve firmách i školách a všude tam, kde je kladen důraz na komunikaci prostřednictvím interaktivních médií.

Studium připravuje osobnosti schopné vytvářet a rozvíjet občanské a informační služby a aktivity se znalostí soudobých filosofických a sociálních aspektů komunikace a nových médií. Systémem souvislých a průběžných praxí podporujeme vytváření vztahů mezi studujícími, institucemi a potenciálními zaměstnavateli.

 

#Znalosti a dovednosti absolventek a absolventů

👉 teoretické a praktické znalosti z oblasti komunikace a nových médií

👉 kritická reflexe současné mediální a globální kultury

👉 ovládání nejvyspělejších metod a technologií práce s informacemi

👉 koncepční myšlení a schopnost sledovat, vyhodnocovat a prakticky uplatňovat poznatky z vývojových trendů informačních technologií a informační politiky

👉 tvorba interaktivních informačních a multimediálních produktů, profesionální znalosti problematiky informační architektury, interaktivního designu a schopnosti optimalizace komunikačních procesů

👉 příprava, koordinace, realizace, monitorování a vyhodnocení marketingových kampaní, online projektů a kampaní zaměřených na technologie nových médií

 

#Uplatnění absolventek a absolventů

👉 výzkumné a vývojové organizace, obchodní, projekční a poradenské organizace zabývající se novými informačními technologiemi a médii

👉 média a kulturní správa

👉 pedagogika

👉 firmy a studia zabývající se grafickým designem 2D i 3D grafiky, televizní a filmové ateliéry, reklamní agentury, softwarové firmy

👉 projektant informačních systémů s vyspělou multimediální kulturou

👉 informační analytik pro veřejnoprávní i soukromé instituce, ziskové i neziskové

👉 absolventky a absolventi jsou schopní založit vlastní firmu produkující multimediální obsah, webové stránky, reklamní animovanou televizní a filmovou tvorbu, počítačové hry, statickou i animovanou 3D realitu apod.

Úvod > Uchazeči > Profily absolventek a absolventů