Co se u nás učí

Studia nových médií se v současnosti profilují ve třech základních oblastech, kterým odpovídá i nabídka předmětů. Jedná se o Digital Humanities, Vzdělávání a nová média a Game Studies (Vzdělávání a Game Studies jsou ve studijním plánu sdruženy pod Nová média v kultuře a vzdělávání). 

Digital Humanities

Digitalizace lidského světa otevírá nové možnosti pro výzkum v humanitních a sociálních vědách. Stále se rozšiřující datová základna pak vyžaduje počítačové zpracování. Komputační obrat, který tyto změny přinášejí, rozšiřuje možnost vytěžení informací. Díky výkonnému softwaru se dostává do popředí tzv. explorační analýza, při níž výzkumníci procházejí velké množství dat a hledají hypotézy, které stojí za to dále testovat. Do oblasti Digital Humanities spadají předměty jako Statistika pro humanitní vědu, Vizualizace dat, Komputační metody v sociálních a humanitních vědách. V rámci této specializace klademe důraz i na dynamicky se rozvíjející oblast AI, jež náš obor ovlivňuje jako celek. 

Vzdělávání a nová média

V rámci této oblasti studující získá komplexní vhled do problematiky vzdělávání a digitálních technologií. Cílem seminářů je identifikovat a sledovat hlavní trendy ve využití nových médií při různých formách a v různých kontextech vzdělávání. Věříme, že zdravé způsoby používání technologií existují, studující se zabývají širšími kulturními, sociologickými i psychologickými aspekty této problematiky. Spadají sem předměty jako Psychological aspects of technologies, Vývoj vzdělávacích aplikací nebo Nová média v muzejní praxi. 

Game Studies

Game Studies (herní studia) kriticky analyzují médium počítačových her a zabývají se jeho širšími kulturními, společenskými a politickými aspekty. Mezi probíraná témata patří teorie herních studií, historie počítačových her, design počítačových her, analýza herních mechanik a využití počítačových her ve vzdělávání. Studující v rámci předmětů jako jsou Game Studies či Vývoj počítačových her získají schopnost samostatné analýzy a kritické reflexe počítačových her. Game Studies jsou na Stunome vyučovány ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK. Většina předmětů je vyučována v anglickém jazyce a je otevřena i pro studující v programu Erasmus+. 

Důležité odkazy

Online přihláška

Doporučená literatura

Facebook Stunome

Harmonogram

31. 3. – podání přihlášky

11. 5. – 14. 6. – přijímací zkoušky

17. – 21. 6 – náhradní termín

28. 6. – oznámení výsledků

Vedoucí programu

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
josef.slerka@ff.cuni.cz

Ústav informačních a knihovnictví
uisk@ff.cuni.cz
(+420) 221 619 904

Adresa

Ústav informačních studií a knihovnictví
místnost č. 505 (5. patro)
Na Příkopě 29
Praha 1 – Staré město, 110 00