Pro uchazeče

Stunome není jen škola, je to životní styl

Stunome, jak se oboru říká, je navazující magisterský program, který můžeš studovat v samostatném i sdruženém studiu prezenční formou, a to na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nastupují k nám lidé z technicky i humanitně a společensky zaměřených oborů, umělecké i na byznys orientované duše. Diverzita studujících i vyučujících je naší silnou stránkou, určitě zapadneš.

Co o nás říkají studenti?

„Na Stunome se naučíš věci, o kterých bude společnost mluvit za pět let. Učit tě budou lidi z oboru. Hodnotí se to, co vytvoříš. Ne to, co se nabifluješ. Konečně škola, kde jsou profesoři a lektoři tvým průvodcem, ne protihráčem.“

„Magisterský program, který jako jeden z mála dokáže reagovat na aktuální vývoj ve světě, až už z hlediska technologií, umění, her nebo médií obecně.“

„Kolektiv lidí, kteří jsou tím oborem zaujetí, a nestudují ho jen pro titul, ale protože je to baví. Skvělá příprava na mezioborovou spolupráci díky skladbě studujících s různým backgroundem.“

„Porno, videohry, AI, nejnovější fenomény, super kolektiv a kontext, ke všem zajímavým tématům, který možná známe, ale neuměli jsme o nich do té doby fundovaně diskutovat.“

„Svoboda (a ruku v ruce s tím odpovědnost) se rozvíjet svým směrem, pracovat na svých nápadech a projektech.“

Jak se dostat na Stunome?

Podívej se, co se u nás učí, přečti si, jak vypadají přijímačky a projdi seznam doporučené literatury. Pokud máš pocit, že Stunome je právě pro tebe, nezapomeň podat včas přihlášku na stránkách FF UK

Důležité odkazy

Online přihláška

Doporučená literatura

Facebook Stunome

Harmonogram

31. 3. – podání přihlášky

11. 5. – 14. 6. – přijímací zkoušky

17. – 21. 6 – náhradní termín

28. 6. – oznámení výsledků

Vedoucí programu

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
josef.slerka@ff.cuni.cz

Ústav informačních a knihovnictví
uisk@ff.cuni.cz
(+420) 221 619 904

Adresa

Ústav informačních studií a knihovnictví
místnost č. 505 (5. patro)
Na Příkopě 29
Praha 1 – Staré město, 110 00